Regulamentul Campaniei de Primavara 2021

REGULAMENTUL ( denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”) CAMPANIEI PROMOTIONALE “CAMPANIA DE PRIMAVARA 2021” ( denumita in cele ce urmeaza “ Campania”)

 

Art.1 Organizatorul Campaniei

 1. Societatea ARTA DOOR S.R.L.  cu sediul in localitatea Adunatii Copaceni, judetul Giurgiu, strada Principala, nr 14, Intrarea Nessli, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J52/721/2016, avand Codul Unic de Inregistrare RO33169252, contul IBAN nr. RO67RZBR0000060016885917, deschis la banca Raiffeisen Bank, reprezentata prin Gabriela Bizadea avand functie de Director, in calitate de Organizator.
 2. Campania se desfasoara in conformitate cu prezentul Regulament. Decizia de derulare a Campaniei, conform regulilor din Regulament, este finala si obligatorie pentru participant.
 3. Regulamentul Campaniei a fost intocmit si va fi facut public, in mod gratuit, oricarui solicitant, conform prevederilor legale in vigoare, pe site-ul Organizatorului http://www.artadoor.ro , precum si pe pagina de Facebook a Organizatorului http://www.facebook.com/artadoor2020 .
 4. Aceasta campanie nu presupune taxa de participare, respectiv nici un fel de cheltuiala suplimentara din partea participantilor si nici majorarea pretului pentru produsele publicate pe site anterior desfasurarii actiunii publicitare.
 5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul Campaniei, urmand ca respectivele modificari sa intre in vigoare numai dupa ce acestea au fost publicate, in prealabil, pe Site si pe Facebook.
 6. Organizatorul nu isi va asuma nici o responsabilitate cu privire la cunoasterea Regulamentului si a modificarilor acestuia de catre participant, atat timp cat acesta a fost pus la dispozitia  participantilor.
 7. Niciun participant nu va putea solicita continuarea Campaniei si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a Campaniei.

Art.2 Locul desfasurarii Campaniei

2.1 Campania se desfasoara in spatial virtual, pe pagina de Facebook a Organizatorului, http://www.facebook.com/artadoor2020

Art.3 Perioada de desfasurare a Campaniei

3.1 Campania se va desfasura incepand cu data de 05.03.2021, ora 12:00, pana pe data 15.03.2021, ora 23:59.

Art.4 Mecanismul de participare al Campaniei

Orice persoana care doreste sa se inscrie, si ulterior sa isi ridice premiul, daca este cazul, trebuie sa respecte urmatoarele reguli:

 • Participantii trebuie sa dea like paginii de Facebook a Organizatorului : http://www.facebook.com/artadoor2020
 • In perioada 05.03.2021, ora 12:00 pana la data 15.03.2021, ora 23:59, participantii trebuie sa raspunda la intrebarea: Care este denuminerea site-ului nostru pe care este publicat produsul?  Sa dea “like” si sa distribuie postarea in care se face referire la Campanie.
 • O persoana nu poate participa la Campanie in numele altei persoane sau de pe un cont de Facebook care nu este al sau.
 • Persoanele care vor posta mai multe comentarii de pe acelasi cont vor fi descalificate.
 • Angajatii ARTA DOOR SRL sau membrii familiilor acestora nu pot participa, totodata nu pot participa decat persoanele fiizice (fara PFA sau societati).

*Premiile sunt descrise in Anexa 1.

Art.5 Conditii de participare

 • Varsta minima de participare este de 18 ani impliniti la data participarii la Campanie;
 • Campania este deschisa cetatenilor romani, persone fizice, cu domiciliul stabil in Romania, care detin un cont de Facebook si care fac dovada indeplinirii conditiilor stipulate in prezentul regulament.

Art. 6 Extragerea premiilor

6.1 In cadrul extragerii vor fi inclusi doar participantii care au indeplinit toate conditiile mentionate in Art.4 .

6.2  Extragerea pentru  acordarea premiilor din cadrul prezentei Campanii se va efectua online, in data de 16.03.2021, prin intermediul unui program online de extrageri aleatorii, pe platforma online http://www.random.org .

6.3 Se vor efectua trei extrageri separate, cate una pentru fiecare premiu mentionat in Anexa 1.

6.4 In prezenta Campanie se va acorda un numar total de trei premii.

6.5 Lista cu numele castigatorilor, precum si cu premiile castigate de acestia, va fi publicata pe data de 16.03.2021, pana la ora 15:00, pe pagina de Facebook http://www.facebook.com/artadoor2020

6.6 Castigatorii vor putea intra in posesia premiilor in perioada 16.03.2021, ora 15:00, pana la 26.03.2021, ora 17:00.

Art. 7 Acordarea premiilor

7.1 Castigatorii extrasi conform procedurii de la Art. 5 vor fi contactati pe Facebook, de pe pagina de Facebook ARTA DOOR, printr-un mesaj privat. Acestora li se va comunica faptul ca au fost desemnati castigatori in cadrul prezentei Campanii si ca pot intra in posesia premiului ridicandu-l de la sediul Organizatorului mentionat la Art.1, sau prin intermediul firmei de curierat, taxa de transport fiind suportata de catre Organizator, cu conditia ca locatia stabilita pentru livrare sa fie pe teritoriul Romaniei.

7.2 Data, ora, locatia si modalitatea de predare a premiilor vor fi agreate de comun acord intre Organizator  si castigatori in functie de posibilitatile si disponibilitatea acestora, dar nu inafara perioadei mentionate in Art.6.6 .

7.3 Premiile acordate nu se vor putea preschimba in contravaloarea bani/ numerar sau alte bunuri/ produse.

7.4 Castigatorii prezentei Campanii nu vor putea pretinde alte premii in afara celor prevazute in prezentul Regulament.

7.5 In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost indeplinite, Organizatorul are dreptul de a retrage premiul acordat.

7.6 In cazul in care, participantii declarati castigatori nu vor raspunde la mesajul primit/ nu isi vor revendica premiile pana la 26.03.2021, ora 17:01, Organizatorul are dreptul de a efectua o noua extragere.

Art.8 Valoarea premiilor

Valoarea totala a premiilor acordate este de 750 lei.

Art. 9 Informarea participantilor

9.1 Regulamentul Campaniei  este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe pagina de Facebook http://www.facebook.com/artadoor2020  , precum si pe Site  http://www.artadoor.ro .

9.2 Participarea la prezenta Campanie implica obligativitatea respectarii prezentului Regulament.

Art. 10 Prelucrarea datelor cu caracter personal

10.1 Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii la prezenta Campanie declara ca au luat la cunostinta si inteleg ca datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de catre Organizator in calitate de operator de date.

10.2 Datele vor fi prelucrate in temeiul relatiei contractuale care este stabilita prin acceptarea de catre participantii la prezenta Campanie a prezentului Regulament, in scopul desfasurarii Campaniei, validarii, atribuirii premiilor, precum si anuntarii publice a participantilor castigatori.

10.3 Datele vor fi pastrate pe durata Campaniei si ulterior, pe perioada necesara conform prevederilor legale in vigoare in materie fiscala, precum si in materia arhivarii.

 

Art. 11 Incetarea Campaniei

Prezenta Campanie inceteaza la data de 15.03.2021, ora 00:00, dar poate inceta si la initiativa Organizatorului, sau in cazul aparitiei un eveniment ce constituie forta majora.

 

Art. 12 Dispozitii finale

12.1 Prin prezenta Campanie, se urmareste promovarea catre clientii actuali si potentialii clienti in mediul online al paginii de Facebook ARTA DOOR ( http://www.facebook.com/artadoor2020 ), cat si al Site-ului ( http://www.artadoor.ro ) . Prezenta Campanie reprezinta un instrument de fidelizare pentru clientii existenti si de atragere a noilor clienti.

12.2 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

12.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prevederile prezentului Regulament, de cate ori este considerat necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati.

 

 

 

ARTA DOOR SRL,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.1 la Regulamentul Campaniei “ CAMPANIA DE PRIMAVARA 2021

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Crt.

Denumire premiu

Cantitate

Valoare unitara

Valoare totala

1.

Set masute de cafea blat sticla Décor Cosmo

1

250 lei

250 lei

2.

Set masute de cafea blat sticla Décor Dubai

1

250 lei

250 lei

3.

Set masute de cafea blat sticla Décor Globe

1

250 lei

250 lei

 

*Valorile mentionate contin TVA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTA DOOR SRL,